Valencià: Llengua i Literatura (assignatura pendent)

2n ESO

Professora: Sílvia Aracil