Cultura clàssica és una matèria optativa de 4t de Secundaria.